Tournoi Prépoussins mixtes

Tournoi Prépoussins mixtes

Dësen Samsdeg 18. Juni vun 10h00-17h00:
 
Tournoi fir Prépoussins a Prépoussines
 
organiséiert vun der Jugendcommissioun vum AB Contern.
 
! Kommt an ënnerstëtzt eis Jugend !