Mathieu Arendt wiesselt bei den AB Contern

Mathieu Arendt wiesselt bei den AB Contern

Mir sin frou ze annonceiren, dass de Mathieu Arendt vun de Sparta Bartreng ab der nächster Saison 2021/2022 fir den AB Contern spillt. 
De Mathieu krit an e puer Wochen seng 18 Joer, spillt op de Guard-Positiounen. 
Mam Mathieu könnt e jonken Spiller bei ais, mat deem mir och op eng langfristeg gudd Zesummenarbecht bauen, an wönschen him alles Guddes, vill Succes an eng lang Carrière beim AB Contern.  Welcome Mathieu