FIBA-Regelännerungen Oktober 2018

FIBA-Regelännerungen Oktober 2018

Versammlung vun der FLBB/Commision des Instructeurs iwwert die nei Regelen vun der FIBA déi ab dem 1. Oktober 2018 gülteg sin:

Méindeg 17. September 2018 um 19h00 am Amphi vun der Coque.


Ausnahmen zu dësen neien Regelen laut BIO n°4 vum 25/07/2018:

"Nodeems en etlech Veräiner resp. Gemengen nogefroot hun, wéi wäit des Ännerungen och fir eisen Championnat giffe gëllen, huet den CT an den CA vun der FLBB folgendes festgehaal :

·         Ooflafen an 1/10-Sek. fir die lescht 5 Sek. bei den 24 Sek. ass eréischt ab der Saison 19/20 obligatoresch. Esou hun Gemengen 1 Joer Zäit fir dest nozerüsten.

·         Daat roud resp. giel Leuchtband roderem Panneau’en sin fakultativ, awer ze recommandéieren fir TL

·         En Cube fir den Chrono an 24Sek brauchen mär fir eis Haalen net"