Den Emile STIRN ass dout, den AB Contern verléiert ee vun senge Grënner a Pionnéier

Den Emile STIRN ass dout, den AB Contern verléiert ee vun senge Grënner a Pionnéier

Wéi den AB Contern 1956 an d’Basketswelt gesat ginn ass, war hien - mat e puer aneren - ganz fréih schon eng wichteg an dréiwend Kraaft

den Emile Stirn, dee schon zu Beetebuerg eppes mat Basket ze dinn hat a weinst der Arbecht mat senger Frau Mado op Contern wunne komm ass, war dann och laang Joren dem Club sein éischte Sekretär

Präsident war hien och vun 1967 bis 1969 an duerno rem Sekretär waehrend zwee Joren

Grad am Ufank vum Veraïn huet den Emile dofir gesuergt - och als Trainer - dass de Verain sech établéiert a stabiliséiert huet.

An och seng Kanner Christiane (bei der Dammenéquipe) a Camille (bei den Hären a bei ganz ville Saachen ronderem den Terrain) waren ëmmer ganz aktiv am ABC engagéiert

 

An engem Wuert wie an honnert: de Basket zu Contern huet dem Emile Stirn ganz vill ze verdanken

 

Dofir vun eis all e leschte grousse Merci

Mir wärten den Emile ëmmer a gudder Erënnerung behalen 

Document(s)

Doc icon emile 1.jpg