AB Contern  Blues & Jazz Rallye  a  Bande Dessinée Contern

AB Contern Blues & Jazz Rallye a Bande Dessinée Contern

Den AB Contern, am Asatz bei der aaler Hall zu Contern desen Weekend op de Bande Dessinée, zesummen mat der Jugendkommissioun an dem Supporterclub,  an haut den Owend ab 18.00 auer am Rives de Clausen bei der Haptbühn, kommt eis besichen, fir Iessen an Gedrenks as wi emer beschtens gesuergt.  Thank you we thank you. Enjoy the weekend.