1. Training nom Confinement bei den Poussines a Prépoussins

1. Training nom Confinement bei den Poussines a Prépoussins

D'Kanner woren frouh, no 3 Méint Lockdown hier Frënn erëm ze gesinn an endlech erëm zesummen Basket kënnen ze spillen.
Zesummen mat hieren Traineren haaten sie vill Spaass

Zu den Photoen vum Alain a vum Raoul